Oracle – co wywołuje funkcję?

Aby pobrać podstawowe informacje, kto wywołuję funkcję/pakiet/procedurę należy użyć procedury:

OWA_UTIL.WHO_CALLED_ME(
  owner     OUT   VARCHAR2,
  name      OUT   VARCHAR2,
  lineno     OUT   NUMBER,
  caller_t    OUT   VARCHAR2);